Paieškos rezultatai: Burvyda Jurgutiene, Burvyda Jurgutienė


Vardas: Burvyda

Vardo reikšmė:

bur- (burti „kerėti, žavėti“) + vyd- (iš-vydo)

Vardo kilmė:

lietuvių

Panašūs vardai:
Burvilas, Burvilė, Burvydas


Pavardė: Jurgutiene

Jurgutiene – moteriška pavardės forma (ištekėjusi).

Ši pavardė kilusi iš vyriškos giminės pavardės Jurgutis.

Panašios pavardės:
Jurgutis, Jurgutienė, Jurgutite

7 Mistinis vienuolis, filosofas, klajojantis muzikantas

Septintukas yra nuolatinis klajoklis. Jis dažnai mintyse palieka savo kūną ir iškeliauja toli, toli. Tai muzikali, artistiška ir poetiška asmenybė. Kaip viduramžių trubadūras, apdainuojantis kilnumą ir dievišką meilę, taip ir jis yra prisiekęs meilę dvasingumui ir jausmų pasauliui. Išmintingas ir įkvepiantis mokytojas, ypač tų dalykų, kuriais labiausiai domisi pats. Netgi vaikystėje jis būna ne pagal amžių išmintingas.
Septintukui sunku susikaupti ties tuo, kas vyksta čia ir dabar. Nuolat statydamas svajonių pilis ir galvodamas, kaip į jas patekti, jis suvokia kasdieninio gyvenimo ribotumą ir gali pajusti pagundą jame ilgai neužsibūti.

Klausyti "Burvyda Jurgutiene" morzės abėcėle

-···
B
··-
U
·-·
R
···-
V
-·--
Y
-··
D
·-
A
·---
J
··-
U
·-·
R
--·
G
··-
U
-
T
··
I
·
E
N
·
E
B
U
R
V
Y
D
A
J
U
R
G
U
T
I
E
N
E
B
U
R
V
Y
D
A
J
U
R
G
U
T
I
E
N
E

Vardas: Burvyda

Vardo reikšmė:

bur- (burti „kerėti, žavėti“) + vyd- (iš-vydo)

Vardo kilmė:

lietuvių

Panašūs vardai:
Burvilas, Burvilė, Burvydas


Pavardė: Jurgutienė

Jurgutis - lietuviška vyr. g. pavardė.

Moteriška pavardės forma: Jurgutienė (ištekėjusi) ir Jurgutytė (netekėjusi arba mergautinė).

Žinomi žmonės:

  • Aloyzas Jurgutis (g. 1925) – muzikos mokytojas ir chorvedys;
  • Aloyzas Jurgutis (g. 1939) – dirigentas, pianistas, vargonininkas, pedagogas, kompozitorius;
  • Artūras Jurgutis (1909–1967) – Lietuvos anatomas, antropologas, medicinos mokslų kandidatas;
  • Stasys Jurgutis (g. 1897) – Lietuvos karinis veikėjas, pulkininkas;
  • Viktoras Jurgutis (1942–1995) – muzikos mokytojas ir chorvedys;
  • Vladas Jurgutis (1885–1966) – kunigas, ateitininkų pradininkas, ekonomikos mokslų daktaras, profesorius, Lietuvos Banko organizatorius, neoficialiai laikomas lito „tėvu“;
  • Vytautas Jurgutis (1908–1993) – Lietuvos teisininkas, bibliografas, knygotyrininkas;
  • Vytautas Jurgutis (g. 1930) – Lietuvos kompozitorius, pedagogas;

Panašios pavardės:
Jurgutis, Jurgutite, Jurgutiene

7 Mistinis vienuolis, filosofas, klajojantis muzikantas

Septintukas yra nuolatinis klajoklis. Jis dažnai mintyse palieka savo kūną ir iškeliauja toli, toli. Tai muzikali, artistiška ir poetiška asmenybė. Kaip viduramžių trubadūras, apdainuojantis kilnumą ir dievišką meilę, taip ir jis yra prisiekęs meilę dvasingumui ir jausmų pasauliui. Išmintingas ir įkvepiantis mokytojas, ypač tų dalykų, kuriais labiausiai domisi pats. Netgi vaikystėje jis būna ne pagal amžių išmintingas.
Septintukui sunku susikaupti ties tuo, kas vyksta čia ir dabar. Nuolat statydamas svajonių pilis ir galvodamas, kaip į jas patekti, jis suvokia kasdieninio gyvenimo ribotumą ir gali pajusti pagundą jame ilgai neužsibūti.

Klausyti "Burvyda Jurgutienė" morzės abėcėle

-···
B
··-
U
·-·
R
···-
V
-·--
Y
-··
D
·-
A
·---
J
··-
U
·-·
R
--·
G
··-
U
-
T
··
I
·
E
N
·
E
B
U
R
V
Y
D
A
J
U
R
G
U
T
I
E
N
E
B
U
R
V
Y
D
A
J
U
R
G
U
T
I
E
N
E

Visos paieškos