Vardas: Dangis

Vardo reikšmė:

dangus „dangiškoji, dangiškasis“

Vardo kilmė:

lietuvių

Panašūs vardai:
Dana, Danas, Dangė, Dangira, Dangiras, Dangirda, Dangirdas, Dangirutė, Dangirutis, Dangius


Pavardė: Kasakaitis

Moteriška pavardės forma: Kasakaitienė (ištekėjusi) ir Kasakaitytė (netekėjusi arba mergautinė).

Žinomi žmonės:

  • Marija Kasakaitytė (1898 – 1985) – pedagogė, JAV lietuvių visuomenės veikėja, A. Kasakaičio duktė.
  • Antanas Kasakaitis (1870 – 1960) – pedagogas, vertėjas, visuomenės veikėjas, Jurgio, Kazio, Marijos ir Vaclovo (1898) Kasakaičių tėvas;
  • Jonas Kasakaitis (1866) (1866 – 1928) – teisininkas, varpininkas;
  • Jonas Kasakaitis (1879) (1879 – 1967) – kunigas, poetas, publicistas;
  • Juozas Kasakaitis (1885 - 1930) – kunigas, JAV lietuvių Šv. Jurgio bažnyčios Rochester'yje pirmasis klebonas;
  • Jurgis Kasakaitis (1900 – 1995) – teisininkas, JAV Balzeko lietuvių kultūros muziejaus bibliotekininkas, A. Kasakaičio sūnus;
  • Kazys Kasakaitis (1903 – 1977) – teisininkas, JAV lietuvių visuomenės veikėjas, A. Kasakaičio sūnus;
  • Vaclovas Kasakaitis(1912) (1912 – 1967) – politikas, Lietuvos Respublikos Seimo narys;
  • Vaclovas Kasakaitis (1898) (1898 – 1985) – pedagogas, Seimo narys, Valstybės teatro direktorius, Darbo federacijos lyderis, Lietuvių katalikų mokytojų sąjungos pirmininkas, A. Kasakaičio sūnus.

Panašios pavardės:
Kasakaitienė, Kasakaitytė

Daugiau narių turinčių vardą Dangis

2 Saugotojas, kaupėjas, kolekcionierius

Dvejetukas – rami ir mąstanti asmenybė. Jis visada ieško pusiausvyros ir harmonijos, yra puikus partneris ir rėmėjas, tačiau aktyvesni tipai gali jį išmušti iš pusiausvyros.
Išugdyti pasitikėjimą savimi šio tipo asmenybei dažnai prireikia nemažai laiko. Jo jausmai būna taip giliai užslėpti, jog jis nežino, kas yra. Spręsdamas gyvenime iškilusias problemas, jis vadovaujasi jausmais, todėl tampa puikiu patarėju. Dvejetukui labai svarbi draugystė, jis vengia būti vienišas. Tai puikus partneris, nuoširdžiai besirūpinantis tais, kuriuos myli.
Neigiama jo savybė yra ta, jog šis žmogus vengia rizikos ir perdėtai vertina saugumą. Gali tapti atsiskyrėliu, jei nesugebės kontroliuoti savo suvešėjusio jautrumo. Dažnai nuvilia savo partnerį, nes stokoja ryžto ir iniciatyvos.

Klausyti "Dangis Kasakaitis" morzės abėcėle

-··
D
·-
A
N
--·
G
··
I
···
S
-·-
K
·-
A
···
S
·-
A
-·-
K
·-
A
··
I
-
T
··
I
···
S
D
A
N
G
I
S
K
A
S
A
K
A
I
T
I
S
D
A
N
G
I
S
K
A
S
A
K
A
I
T
I
S

Visos paieškos