Vardas: Domicėlia

Informacija ruošiama...

Panašūs vardai:
Domicėlė, Domicė


Pavardė: Kuncevičiūtė

Kuncevičius - lietuviška vyr. g. pavardė.

Moteriška pavardės forma: Kuncevičienė (ištekėjusi) ir Kuncevičiūtė (netekėjusi arba mergautinė).

Žinomi žmonės:

  • Albinas Kuncevičius (g. 1957) – Lietuvos archeologas, humanitarinių mokslų daktaras;
  • Juozapatas Kuncevičius (1580–1623) – Lietuvos arkivyskupas, nuo 1643 m. palaimintasis, nuo 1867 m. šventasis (šventė – lapkričio 12 d.) pirmasis unitų šventasis;
  • Sigitas Kuncevičius (g. 1958) – Lietuvos architektas;

Panašios pavardės:
Kuncevičius, Kuncevičienė

7 Mistinis vienuolis, filosofas, klajojantis muzikantas

Septintukas yra nuolatinis klajoklis. Jis dažnai mintyse palieka savo kūną ir iškeliauja toli, toli. Tai muzikali, artistiška ir poetiška asmenybė. Kaip viduramžių trubadūras, apdainuojantis kilnumą ir dievišką meilę, taip ir jis yra prisiekęs meilę dvasingumui ir jausmų pasauliui. Išmintingas ir įkvepiantis mokytojas, ypač tų dalykų, kuriais labiausiai domisi pats. Netgi vaikystėje jis būna ne pagal amžių išmintingas.
Septintukui sunku susikaupti ties tuo, kas vyksta čia ir dabar. Nuolat statydamas svajonių pilis ir galvodamas, kaip į jas patekti, jis suvokia kasdieninio gyvenimo ribotumą ir gali pajusti pagundą jame ilgai neužsibūti.

Klausyti "Domicėlia Kuncevičiūtė" morzės abėcėle

-··
D
---
O
--
M
··
I
-·-·
C
·
E
·-··
L
··
I
·-
A
-·-
K
··-
U
N
-·-·
C
·
E
···-
V
··
I
-·-·
C
··
I
··-
U
-
T
·
E
D
O
M
I
C
E
L
I
A
K
U
N
C
E
V
I
C
I
U
T
E
D
O
M
I
C
E
L
I
A
K
U
N
C
E
V
I
C
I
U
T
E

Visos paieškos