Vardas: Elfira

Informacija ruošiama...

Panašūs vardai:
Elfrida, Elfrozina, Elfreda, Elfija


Pavardė: Andrašiūnaitė

Andrašiūnaitė - lietuviška moteriškos giminės pavardė (netekėjusi arba mergautinė).

Šios pavardės kita moteriškosios giminės forma yra: Andrašiūnienė (ištekėjusi).

Ši pavardė kilusi iš vyriškos giminės pavardės Andrašiūnas.

Žinomi žmonės:

Panašios pavardės:
Andrašiūnas

7 Mistinis vienuolis, filosofas, klajojantis muzikantas

Septintukas yra nuolatinis klajoklis. Jis dažnai mintyse palieka savo kūną ir iškeliauja toli, toli. Tai muzikali, artistiška ir poetiška asmenybė. Kaip viduramžių trubadūras, apdainuojantis kilnumą ir dievišką meilę, taip ir jis yra prisiekęs meilę dvasingumui ir jausmų pasauliui. Išmintingas ir įkvepiantis mokytojas, ypač tų dalykų, kuriais labiausiai domisi pats. Netgi vaikystėje jis būna ne pagal amžių išmintingas.
Septintukui sunku susikaupti ties tuo, kas vyksta čia ir dabar. Nuolat statydamas svajonių pilis ir galvodamas, kaip į jas patekti, jis suvokia kasdieninio gyvenimo ribotumą ir gali pajusti pagundą jame ilgai neužsibūti.

Klausyti "Elfira Andrašiūnaitė" morzės abėcėle

·
E
·-··
L
··-·
F
··
I
·-·
R
·-
A
·-
A
N
-··
D
·-·
R
·-
A
···
S
··
I
··-
U
N
·-
A
··
I
-
T
·
E
E
L
F
I
R
A
A
N
D
R
A
S
I
U
N
A
I
T
E
E
L
F
I
R
A
A
N
D
R
A
S
I
U
N
A
I
T
E

Visos paieškos