Vardas: Ingras

Vardo reikšmė:

„Ingo kranklys, apie taiką pranešantis paukštis“;
Ingas – skandinavų derliaus ir taikos dievas

Vardo kilmė:

skandinavų

Panašūs vardai:
Inga, Ingė, Ingeborga, Ingemaras, Ingida, Ingmara, Ingmaras, Ingra, Ingramas, Ingrida


Pavardė: Kasakauskis

Moteriška pavardės forma: Kasakauskienė (ištekėjusi) ir Kasakauskytė (netekėjusi arba mergautinė).

Žinomi žmonės:

  • Jurgis Kasakauskis – lietuvių raštijos bei spaudos veikėjas, pirmosios katalikiškos maldaknygės lietuvių kalba rengėjas spaudai, katalikų dvasininkas. Vienuolis dominikonas. 1676 m. laikinai ėjo Ylakių parapijos administratoriaus pareigas;
  • Kalikstas Kasakauskis (1792 m.–1866 m.) – Romos katalikų kunigas, teologijos daktaras (1831 m.), kalbininkas, vertėjas;

Panašios pavardės:
Kasakauskienė, Kasakauskytė

2 Saugotojas, kaupėjas, kolekcionierius

Dvejetukas – rami ir mąstanti asmenybė. Jis visada ieško pusiausvyros ir harmonijos, yra puikus partneris ir rėmėjas, tačiau aktyvesni tipai gali jį išmušti iš pusiausvyros.
Išugdyti pasitikėjimą savimi šio tipo asmenybei dažnai prireikia nemažai laiko. Jo jausmai būna taip giliai užslėpti, jog jis nežino, kas yra. Spręsdamas gyvenime iškilusias problemas, jis vadovaujasi jausmais, todėl tampa puikiu patarėju. Dvejetukui labai svarbi draugystė, jis vengia būti vienišas. Tai puikus partneris, nuoširdžiai besirūpinantis tais, kuriuos myli.
Neigiama jo savybė yra ta, jog šis žmogus vengia rizikos ir perdėtai vertina saugumą. Gali tapti atsiskyrėliu, jei nesugebės kontroliuoti savo suvešėjusio jautrumo. Dažnai nuvilia savo partnerį, nes stokoja ryžto ir iniciatyvos.

Klausyti "Ingras Kasakauskis" morzės abėcėle

··
I
N
--·
G
·-·
R
·-
A
···
S
-·-
K
·-
A
···
S
·-
A
-·-
K
·-
A
··-
U
···
S
-·-
K
··
I
···
S
I
N
G
R
A
S
K
A
S
A
K
A
U
S
K
I
S
I
N
G
R
A
S
K
A
S
A
K
A
U
S
K
I
S

Visos paieškos